Εξεταζόμενα Επίπεδα στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Επίπεδο Α1 Στοιχειώδης γνώση της γλώσσας
Επίπεδο Α2 Βασική γνώση της γλώσσας
Επίπεδο B1 Μέτρια γνώση της γλώσσας
Επίπεδο B2 Καλή γνώση της γλώσσας
Εξεταζόμενα Επίπεδα στο Goethe- Institut
Επίπεδο Α1 Fit in Deutsch 1 & Start Deutsch 1
Επίπεδο Α2 Fit in Deutsch 2 & Start Deutsch 2
Επίπεδο B1 Goethe-Zertifikat B1
Επίπεδο B2 Goethe-Zertifikat B2

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 10 έως 16 ετών. Πιστοποιεί απλές, βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο). Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Με την επιτυχή συμμετοχή σου στις εξετάσεις αποδεικνύεις ότι μπορείς ...

 • να διατυπώνεις απλές ερωτήσεις και παρακλήσεις και να απαντάς ανάλογα.
 • να γράφεις, χρησιμοποιώντας απλές προτάσεις και εκφράσεις, λίγα πράγματα για σένα και τους άλλους.
 • να κατανοείς συνομιλίες και κείμενα που αναφέρονται σε οικεία για σένα θέματα.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί απλές, βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο - Νοέμβριο). Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Με την επιτυχή συμμετοχή σου στις εξετάσεις αποδεικνύεις ότι μπορείς ...

 • να συνεννοηθείς με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής σου μιλάει αργά και καθαρά.
 • να κατανοείς και να χρησιμοποιείς οικείες, καθημερινές, συχνές εκφράσεις και απλές προτάσεις (π.χ. πληροφορίες για εσένα και την οικογένειά σου, για ψώνια και αγορές, για τη δουλειά σου, για την περιοχή σου).
 • να παρουσιάζεις τον εαυτό σου και άλλους ανθρώπους και να ζητάς από αυτούς πληροφορίες για το άτομό τους - όπως για παράδειγμα πού μένουν, τι ανθρώπους γνωρίζουν ή τι πράγματα έχουν.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 10 έως 16 ετών. Πιστοποιεί βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Μάιο – Νοέμβριο). Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 συνιστάται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους.

Με την επιτυχή συμμετοχή σου στις εξετάσεις αποδεικνύεις ότι μπορείς ...

 • να μιλήσεις για άτομα, τόπους, εμπειρίες στο σχολείο ή τον ελεύθερο χρόνο.
 • να γράψεις ένα γράμμα ή ένα ηλεκτρονικό μήνυμα όπου δίνεις ή ζητάς πληροφορίες.
 • να κατανοείς τις σημαντικότερες πληροφορίες σε καθημερινές συνομιλίες και κείμενα.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 απευθύνεται σε ενήλικες. Προϋποθέτει βασικές γλωσσικές γνώσεις και αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 2 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο). Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 συνιστούμε οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Με την επιτυχή συμμετοχή σου στις εξετάσεις αποδεικνύεις ότι μπορείς ...

 • να κατανοείς και να χρησιμοποιείς προτάσεις και συχνές εκφράσεις σε καθημερινές περιστάσεις.
 • να συνεννοηθείς στα πλαίσια απλών, συνηθισμένων περιστάσεων, να ανταλλάξεις πληροφορίες για οικεία ή καθημερινά θέματα.
 • να περιγράφεις με απλό τρόπο την καταγωγή και την εκπαίδευσή σου, την περιοχή στην οποία ζείς και αντικείμενα που έχουν σχέση με άμεσες ανάγκες.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες. Χαρακτηρίζει το χρήστη της γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο - Σεπτέμβριο).Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για εφήβους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και για ενηλίκους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B1 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B1 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Και στις τέσσερις ενότητες τα θέματα είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

Με την επιτυχή συμμετοχή σου στις εξετάσεις αποδεικνύεις ότι μπορείς ...

 • να κατανοείς τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.
 • να αντιμετωπίσεις τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.
 • να εκφρασθείς απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
 • να διηγηθείς εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψεις όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσείς σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B2 απευθύνεται σε ενήλικες. Πιστοποιεί γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο και αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER). Εξετάσεις για αυτό το πτυχίο διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο – Ιούνιο - Σεπτέμβριο). Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B2 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B2 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Τα θέματα τόσο στα γραπτά όσο και στα προφορικά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.

Με την επιτυχή συμμετοχή σου στις εξετάσεις αποδεικνύεις ότι μπορείς ...

 • να κατανοείς τα βασικά νοήματα σύνθετων κειμένων πάνω σε συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις του ειδικού σου τομέα.
 • να εκφράζεσαι προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές, η συνομιλία με αυτόχθονα ομιλητή.
 • να εκφράζεσαι για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με σαφή και αναλυτικό τρόπο, να διατυπώνεις τις θέσεις σου για κάποιο επίκαιρο θέμα και να απαριθμείς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.
Back to Top